Skip to main content

İletişim Yolları

Duygu, düşünce veya bilginin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve her zaman çevresi ile etkileşim içindedir. İletişim, insanların birbirleriyle bilgi aktarım ihtiyacı sonucu oluşmuştur. İletişim sadece insanlara özgü değildir. Hayvanlar bile kendi aralarında iletişim kurarlar. Canlıların iletişim kurma yöntemleri farklı olsa da ortak özellikleri birbirlerine bilgi aktarmalarıdır. İletişim kurmanın 3 tane yolu vardır: sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim.

Sözlü İletişim: Sözlü iletişim günlük hayatta çokca kullandığımız mesajın ses yoluyla veya konuşma aracılığıyla alıcıya iletildiği iletişim türüdür. Örneğin radyo, televizyon, sohbet ve röportaj sözlü iletişim türleridir.

Yazılı İletişim: Şuanda okumakta olduğunuz bu yazı da işte bu yazılı iletişim türüdür. Harfler, rakamlar ve şekillerden yararlanılarak mesajın alıcıya iletilmesiyle oluşan iletişim türüdür. Bu iletişim türüne örnek olarak; mektup, email, makale, kitap, broşür gibi araçlar gösterilebilir.

Sözsüz İletişim: Jest, mimik ve diğer beden hareketleri kullanılarak kurulan iletişim veya işaret dili bu iletişim türününe örnektir.