Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar almak istemiştir. I. Murat ,bir oğlu Şehzade Beyazıt'ı (ileride Yıldırım Bayezid olarak anılacak) Germiyanoğulları beyi olan Süleyman Şah'ın kızı ile evlendirmiş bu evlilik sayesinde Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav ve Gediz çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir. Ayrıca I. Murat döneminde Hamitoğulları beyliğinden para karşılığında Akşehir, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç satın alınmış ve Ankara kesin olarak Osmanlılara bağlanmıştır. I. Murat döneminde ülkenin doğu ve özellikle batı yönünde çok fazla genişlemesi sebebiyle yönetimin zorlaşmasının ardından devlet teşkilatlanmasında yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Eski Türk devletlerinde uygulanan "ülke toprakları hanedanın ortak malıdır." anlayışı yerine "ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış sayesinde Osmanlı Devleti'nde ileride gerçekleşebilecek taht kavgaları önlenmeye çalışılmıştır. Veziriazamlık, defterdarlık ve kazaskerler makamlarının getirilmesi sayesinde Orhan Bey döneminde kurulan Divan teşkilatına yeni üyeler kazandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rumeli tarafında topraklarını genişlemesi sebebiyle Rumeli Beylerbeyliği bu dönemde kurulmuştur. Ayrıca ilk kez tımar sistemi bu dönemde uygulanmıştır. Sonraki dönemlerde devşirme sisteminin temelini oluşturan pençik uygulaması başlatılmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki ordunun büyük bir kısmını oluşturan Yeniçeri Ocağı da bu dönemde kurulmuştur. Topçu Ocak'ın temelleri atılmıştır. Dirlik adı verilen devlet toprakları yerde gelirlerine göre has, zeamet ve tımar şeklinde ayrılmıştır. Has Topraklar padişah ve ailesine ait ayrılan topraklardır. Zeamet toprakları ise devlet memurlarına ayrılan topraklardır. Tımar toprakları ise Ordu ve askerleri ayrılan topraklardır.