Geri Dön

İsimler (Adlar)


Canlı veya cansız bütün varlıkları, fikirleri, düşünceleri, hisleri, duyguları karşılayan sözcüklerdir. Örnekler: Ali, muz, elma, hava, basınç, üzüntü, mutluluk, sürü, koyun, rüya vb.

Varlıkların oluşlarına göre isimler:

  1. Somut isimler: Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayabildiğimiz kelimelere somut denir. Bir sözcüğün somut olabilmesi için tüm duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmez ancak en az biriyle algılanabilmesi gerekir. Mesela "elma" kelimesini ele alırsak; dokunabiliriz, görebiliriz, tadabiliriz ama işitemeyiz, yani "elma" sözcüğü somut anlamlıdır. "Zihin" sözcüğünü ele aldığımızda ise ne görebiliz ne işitebilir ne de tadabiliriz, yani "zihin" kelimesi somut anlamlı değildir.
    Örnekler: kitap, araba, elma, armut, zencefil, kağıt, defter, süt, inek, keçi, kalem, silgi, musluk, su, rüzgar, ses, ışık, sarı, okul, duvar, hastane, insan, kedi, köpek, böcek, ağaç, çiçek, bitki, bakteri, amip, öglena, hücre vb.
  2. Soyut isimler: Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayamadığımız kelimelere soyut denir. Bir sözcüğün soyut olabilmesi için hiçbir duyu organıyla algınamaması gerekir. Mesela "elma" kelimesini ele alırsak; dokunabiliriz, görebiliriz, tadabiliriz ama işitemeyiz, yani "elma" sözcüğü somut anlamlıdır. "Zihin" sözcüğünü ele aldığımızda ise ne görebiliz ne işitebilir ne de tadabiliriz, yani "zihin" kelimesi soyut.
    Örnekler: Zihin, ruh, üzüntü, mutluluk, sevinç, vicdan, umut, sevinç, keder vb.