Skip to main content

Sıfat(Ön Ad)

Sıfatlar, isimlerden önce gelerek onların nitelik, sayı gibi yönlerden belirten veya niteleyen sözcüklerdir.

Püf Nokta: Sıfatlar isimlerden önce gelir(ismin önünde yer alır):
Yerden kırmızı kalemi aldım.(sıfat --> kırmızı)

Sıfatlar türlerine göre ikiye ayrılır:

A) Niteleme Sıfatları:
 1. Niteleme sıfatları ismi biçim, renk, durum bakımından niteleyen sıfatlardır. "Nasıl?" sorusunu sorarak niteleme sıfatlarını bulabilirsiniz.
  Örnek: Dün aldığım güzel kitabı kaybettim. (Nasıl kitap? --> güzel kitap)
B) Niteleme Sıfatları:
 1. İşaret Sıfatı: Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. "Hangi?" sorusunu sorarak işaret sıfatlarını bulabilirsiniz.
  Örnek: Bu arabayı nerede gördüğünü söylemedi.(Hangi araba? --> bu araba)
 2. Belgisiz Sıfat: İsimlere kesin olarak bilgi vermeden belirten sıfatlardır.
  Örnek: Elbette bir gün hayallerimi gerçekleştireceğim. (bir gün --> hangi gün olduğu belli değil --> belgisiz)
 3. Soru Sıfatı: İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır.
  Örnek: Hangi gün okula geç kalmış?
 4. Sayı Sıfatları: Bir ismin sayısını, sırasını belirten sıfatlardır.
  Örnek(ler):
  LGS'ye iki ay kaldı. (Asıl sayı sıfatı)
  Kantine ikişer sırayla girdik. (Üleştirme sıfatı)
  Yarın onuncu doğum günüm. (Sıra sayı sıfatı)
  Her üründe yüzde yirmi indirim varmış. (Kesir sayı sıfatı)