Skip to main content

Katılar, Sıvılar ve Gazlar

Katıların Özellikleri:
1. Belirli bir şekli vardır.
2. Akışkan değildir.
3. Akışkan olmadığı için bulunduğu kabın şeklini almaz.
4. Etrafa yayılmaz.
5. Belirli bir kütlesi vardır.
6. Belirli bir hacmi vardır.
7. Katılar sıkıştırılamazlar.

Sıvıların Özellikleri:
1. Belirli bir şekli yoktur.
2. Akışkandır.
3. Akışkan olduğu için kabın doldurulduğu kadarının şeklini alır.
4. Belirli bir kütlesi vardır.
5. Belirli bir hacmi vardır.
6. Sıvılar sıkıştırılamazlar.

Gazların Özellikleri
1. Gazlar, bulunduğu ortama yayılırlar.
2. Akışkandırlar.
3. Her tarafa yayıldığı için bulunduğu kabın şeklini alırlar.
4. Kütleleri vardır ama belirli bir kütleleri yoktur.
5. Hacimleri vardır ama belirli bir hacimleri yoktur.
6. Gazlar sıkıştırılabilirler.