Skip to main content

Kütle ve Ağırlık Arasındaki İlişki

Dünyanın üzerindeki tüm cisimler serbest bırakıldığında Dünyanın merkezine doğru hareket eder.Dünya üzerinde bulunan canlı veya cansız her maddeye çekim kuvveti uygular. Dünya ile maddeler arasındaki çekim kuvvetine "yerçekimi kuvveti "denir. Aslında sadece dünya maddelere çekim kuvveti uygulamaz, diğer gezegenler ve kütlesi olan her madde çekim kuvveti uygular. Dünyanın cisimlere uyguladığı bu çekim kuvvetine ağırlık denir. Ağırlığın birimi yaptığı çalışmalar Dolayısıyla Newton'un baş harfi olan "N" iken ağırlık "G" harfi ile gösterilir. Ağırlık cisimlere uygulanan çekim kuvvetidir ve her yerde aynı değildir. Ağırlık gözü daha çok olan maddelerde daha fazladır, çekim kuvvetinin merkezinden uzaklık uzaklaştıkça azalır. Dünyanın her yerinde bile ağırlık eşit değildir. Dünyada ağırlık ekvatorda daha az kutuplarda daha fazladır. Çünkü dünya geoid şekilli olduğu için ekvator dünyanın merkezinden daha uzak, kutuplar ise daha yakındır. Yayların esnekliği sayesinde çalışan dinamometre ile ağırlık ölçülür. Bir cisme dinamometre yardımıyla kuvvet uyguladığımızda dinamometre yayı uzar. Bu cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa dinamometrenin yayı uzaması o kadar da fazla olur. Ancak dinamometrenin yapısında bulunan yayları belirli bir esneklik sınırı vardır. Eğer bu esneklik sınırı aşılırsa dinamometre bozulur. Aralık aralıklarla ölçeklendirilmiş dinamometreler daha hassas ölçüm yapar. Gök cisimleri üzerlerindeki resim cisimlere çekim kuvveti uygular her gök cisminin kuvveti aynı olmadığından ağırlık sabit değildir. Kütle ise her yerde aynı olan bir cismin değişmeyen madde miktarı miktarıdır. Kütle dinamometre ile değil terazi veya benzeri araçlarla ölçülebilir, birimi kilogram veya gramdır, "m" harfiyle gösterilir. Çekim kuvveti değişse de kütle değişmez.