Skip to main content

Nüfus Sayımları

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir.
Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II.Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu sayımda sadece erkekler sayılmıştır. II.Mahmut hem asker sayısını hem de vergi verecek insanları tespit etmek amacıyla bu sayımı yapmıştır.
Ardından Mustafa Kemalin öncülüğünde, ülkemizdeki ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
1927deki nüfus sayımının amaçları:
-Okuma yazma bilmeyen insanların tespit edilmesi.
-Çalışan ve işsiz insanların tespit edilmesi.
-Öğrenci sayılarının belirlenmesi ve ona göre okul açılması.
-Öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin vb. ihtiyaçlarının belirlenmesi.
-Ülkenin nüfus artış hızının belirlenmesi.
-Asker sayımı
Şuan ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Nüfus bir ülke için önemli bir kaynaktır. İnsan kaynağı planlı ve doğru kullanıldığında ülkelerin kalkınmalarına ve gelişmelerine yardımcı olacaktır.