Skip to main content

Python "pip"

pip kullanılarak bir modül kurmak için aşağıdaki komut çalıştırılır.

pip install bir_modul_adi

pip'in kendisini güncellemek için aşağıdaki komut çalıştırılır.

pip install --upgrade pip