Skip to main content

Röportaj Metin Türü

Bir olayı, sorunu, haberi; soru - cevap şeklinde araştırma, inceleme yapan yazılarına röportaj denir. Genellikle dergi ve gazetelerde yayınlanırlar.

- Yazar, röportaj yazısına kendi düşüncelerini ekleyebilir.
- Yazar, röportaj yazısına görseller, belgeler ekleyebilir.
- Röportaj bir düşünce yazısıdır.
- Röportaj türünde karşıdaki kişiye birbiriyle alakalı sorular sorulur.
- Röportaj yazılarında bütün düşünceyi geliştirme yollarından(benzetme, kişileştirme vb.) yararlanılabilir.
- Röportaj metinleri tarihsel belge özelliği taşıyabilir.
- Röportaj metinleri birinci ağızdan yazılır.
- Röportajı yapan kişiye (soruları soran kişiye) röportör denir.