Skip to main content

Vergi Nedir ve Vergi Türleri Nelerdir?

Verginin Tanımı

Vergi, kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul, askeri harcamalar vs.) harcanmak için hükümetin veya yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır.

Verginin Yasal Dayanağı

Herkes vergi vermek zorundadır. Anayasa'da şu şekilde belirtilmiştir:

Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi Çeşitleri

Verdiğimiz başlıca vergiler şunlardır:

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Emlak Vergisi
  • Veraset ve İntikal Vergisi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • Akaryakıt Tüketim Vergisi
  • Damga ve Özel Tüketim Vergisi
  • Katma Değer Vergisi

Verginin Miktarı

Herkes aynı miktarda vergi ödemez. Çünkü herkesin kazancı eşit değildir. Bazı kişiler 20.000 TL maaş alırken, bazılarıda ayda milyonlarca lira kazanabilirler. Bu yüzden herkes kazancına göre vergi öder.

Vergileri değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir ve bu Anayasa'da geçmektedir.