Skip to main content

Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devleti'nin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin seferine hazırlık yapan Timur'un dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlı Devleti'ne Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını bahane ederek savaş açtı. O sırada Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasındaydı. Ardından kuşatmayı kaldırıp Ankara'da Timur ordusuyla karşılaştı. Ancak savaşta bazı komutanlarının ihaneti sebebiyle Osmanlılar yenildi ve Bayezit esir düştü.

Ankara Savaşı'nın sonuçları:

  • Timur savaştan sonra Anadolu'yu beyliklere bıraktı ve böylece Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş oldu.
  • Osmanlı ordusu yenildi ve Bayezit esir alındı.
  • İstanbul'un alınması gecikti.
  • Balkanlardaki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
  • Timur, Osmanlı Devleti'ni Bayezit'in oğulları İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman Çelebi arasında paylaştırarak taht kavgalarına, dolayısıyla Fethret Devri'nin ortaya çıkmasına sebep oldu.