Skip to main content

Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını bahane ederk savaş açtı. O sıra Bayezit İstanbul kuşatmasındaydı. Ardından kuşatmayı kaldırıp Ankarada Timur ordusuyla karşılaştı. Ancak savaşta bazıların ihanetiyle Türkler yenildi ve Bayezit esir alındı.
Ankara savaşının sonuçları:
-Timur savaştan sonra anadoluyu beyliklere bıraktı ve böylece anadoluda siyasi birlik bozulmuş oldu.
-Osmanlı ordusu yenildi ve Bayezit esir alındı.
-Yine İstanbulun alınması gecikti.
-Balkanlardaki Tür ilerleyişi bir süre durdu.
-Timur Osmanlı Devletini Bayezitin oğulları İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman Çelebi arasında paylaştırarak taht kavgalarına dolayısıyla Fethret Devrinin ortaya çıkmasına sebep oldu.