Skip to main content

Vergi Nedir ve Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır.
Herkes vergi vermek zorundadır. Anayasada şu şekilde belirtilmiştir:
Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konur, değiştirilir veya kaldırılır.
Verdiğimiz başlıca vergiler şunlardır:
-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Emlak Vergisi
-Veraset ve İntikal Vergisi
-Motorlu Taşıtlar Vergisi
-Akaryakıt Tüketim Vergisi
-Damga ve Özel Tüketim Vergisi
-Katma Değer Vergisi
- vb.
Herkes aynı miktarda vergi ödemez. Çünkü herkesin kazancı eşit değildir. Bazı kişiler 2000TL maaş alırken, bazılarıda ayda milyonlarca para kazanır. Bu yüzden herkes kazancına göre vergi öder.
Vergileri değiştirme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir ve bu anayasada geçmektedir.
Resmin Kaynağı : www.nkfu.com