Skip to main content

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal sayıları sıralamak için;1.Sayının kaç basamaklı olduğuna bakarız.Basamak sayısı fazla olan en büyük sayıdır.ÖRNEK :2400 5 basamaklıdır,5600 4 basamklı bir sayıdır,140000 6 ltı basamaklı bir sayıdır bu,sayılarını büyükten küçüğe sıralıyalım 140000>24000>5600.2.Basamak sayıları aynı ise en soldaki basamağa bakılarık sıralama yapılır.Bu basamakta olan rakamı büyükte olan sayı en büyüktür.Örnek 96345,16345,45520 sayıları büyükten küçüğe sıralıyalım.96345>45520>16345