Skip to main content

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal sayıları sıralamak için aşağıdaki kuralları takip ederseniz bu sıralamayı kolaylıkla doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

Önce basamak sayılarına bakın.

Doğal sayıları sıralamak için öncelikle sayıların basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı diğer sayıların basamak sayılarından büyük olan sayılar diğerlerinden daha büyüktür.

Bir Örnek: 5600, 2400 ve 14000 sayılarını sıralayalım.

5600 ve 2400 sayıları 4 basamaklıdır ama 14000 sayısı ise 5 basamaklıdır. En fazla basamağa sahip olduğu için 14000 sayısı en büyük sayıdır. Ama 5600 ve 2400 sayıları eşit sayıda basamak içerdiğinden onları sıralamak için de aşağıdaki ikinci yöntemi kullanırız.

Sonra basamak değerlerine bakın.

Basamak sayıları eşit sayıları sıralamak için ise önce en büyük basamaktaki (en soldaki) rakamlar karşılaştırılır ve hangisi büyükse o sayı daha büyüktür.

Örneğimize devam edersek 5600 ve 2400 sayıları dörder basamaklı ve basamak sayıları birbire eşittir. Bu durumda en soldaki basamağa bakılır. Birinci sayınınki en soldaki rakam "5", ikincisinde "2" rakamı bulunduğu için 5600 sayısı 2400 sayısından daha büyüktür deriz.

Bu durumda örneğimizdeki sayılar büyükten küçüğe doğru 14000, 5600 ve 2400 şeklinde sıralanacaktı.

Eğer aynı basamaktaki sayılar birbirine eşit olsaydı bir sonraki (yani bir sağdaki) basamağa bakacaktık.

Örneğin 5600 ve 5700 sayıları karşılaştırılsaydı;

  • Önce basamak sayılarına bakacaktık ve ikisinin de eşit sayıda (dörder) basamağa sahip olduklarını görecektik.
  • Ardından en büyük (en soldaki) basamaklarına bakacaktık. İkisinin de en soldaki binler basamağında "5" rakamı olduğunu görecektik.
  • Bu durumda da bir önceki (sağdaki) basamağa bakacaktık. Birinci sayının yüzler basamağı "6" ve ikinci sayının yüzler basamağı "7" olduğu için ikinci sayının daha büyük olduğunu görecektik. Yani 5700 > 5600.

Bu şekilde tüm sayıları sıralayabilirsiniz.