Skip to main content

Yer Kabuğunun Yapısı, Madenler ve Fosiller

Yer kabuğunun ana maddesi olan,çeşitli mineraller ve organik maddelerden oluşan katı ve doğal maddelere KAYAÇ adı verilir. Kayaçlar yer kabuğu büyük bir bölümünü oluştururlar.Kayaçlar,oluşum aşamaları ve yapıları bakımından birbirinden farklı özelliklere gösterirler.Granit,mermer,kireç taşı,tebeşir, alçı taşı kömür,süngert taşı gibi madenler birer kayaçtır.
MADENLER:Kayaçların içerisinde benzer yada farklı yapıda mineraller bulunur.Yapısında önemli ölçede mineraller bulunduran ve ekonomik değeri olan kayaçlara MADEN adı verilir.Madenler teknolojide önemli yer tutar .Kalem ,bilgisayar,buzdolabı vb. birçok teknolojik cihaz ve aletin ham maddeleri çinko,alüminyum ,demir,bakır gibi mineralerdir Özellikle bor madeni açısından zengin bir ülkeyiz (Türkiye).Dünya rezervinin yaklaşık 80 i ülkemizde bulunmaktadır Madenlerin nerede kullanıldıklarına dahil fikirler: DEMİR:Modern sanayinin ana metalli demirdir.Kullanım alanı oldukça geniştir.İzmir,Sivas,Malatya,Balıkesir,Kütahya bu madenin çıkarıldığı şehir örnek olarak verilmiştir
BAKIR:Elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır.Bakır mutfak eşyalarının yapımında kullanılır.Çıkarıldığı yerlere Artvin,Kastamonu,Elazığ ve Rize örnek olarak verilebilir.
BOR:Cam,temizlik,seramik sanayi gibi çok farklı Kullanım alanı vardır.Balıkesir,Bursa,Kütahya ve Eskişehir bulunduğu yerlere örnektir.
MERMER:Ülkemiz mermer bakımından zengindir.Afyon,Kütahya,Marmara,Adası,Kırşehir,Tokat ve İzmir çevresinde yetişir.Yurt dışına ihracatı yapılır.ALTIN:Kuyumculuk,altın kaplama ve süsleme ,elektrik ve elektronik ,diş hekimliği,dekorasyon,madalya yapımı,resmi para yapımında kullanılır.İzmir,Balıkesir,Manisa,Uşak,Gümüşhane bölgelerinde altın yatakları mevcuttur.
FOSİLLER:Ölen canlıların kemik,iskelet vb. gibi sert ve dayanıklı kısımları ya da izleri ,üzerlerinin zamanlan tortullarla kaplanması sonucu derinliklere doğru gömülür.Bu yapılar,üzerinde biriken kayaçların ağırlığı ve diğer etkinlikler sayesinde sertleşerek taşlaşırlar .Fosilleşme olarak adlandırılan bu süreç sonucunda FOSİL oluşur.Fosiller;kayaçların,buzulların ağaç reçenelerinin içerisinde bulunabilir.Fosiller hayvanlara ait olabileceği gibi bir bitki yapısına da ait olabilir.Fosiller bize bulundukları kayaçların yaşları yaşarken bulundukları bölgenin iklimi,o bölgede yaşamış canlı türleri denizlerdeki ve karalardaki değişimlere hakkında bilgi verirler.Deniz ve okyonus diplerindeki fosiller yüksek basınç etkisiyle petrol ve doğal gaz gibi yakıtlara dönüşür.Kömür,petrol,doğalgaz gibi ölü canlı artıklarının milyonlarca yıllık dönüşümleri ile oluşan yakıtlara FOSİL YAKIT adı verilir.Fosil yakıtlar yeraltından çıkarılıp rafinerilerde işlendikten sonra birçok sanayi kolunda kullanılmıştır Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji ,bilim adamlarına ise paleontolog adı verilir.