Skip to main content

Bir Cümlenin Konusu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir iki söz veya kelimeden oluşur. Bu konu ile ilgili sorular, "Bu cümlede anlatılan nedir? Bu cümlenin konusu nedir? Bu cümlede neyden bahsedilmektedir?" gibi soru kökleriyle karşımıza çıkabilir.

Örnekler:

Cümle:İnsan küçüklüğünde neyse büyüdüğünde de aynıdır.
Konu: Huyun değişmezliği

Cümle:Küçükken öğretilen bir dil, yaşlıya öğretilemez.
Konu: Küçük yaşta öğretilenlerin kalıcılığı