Skip to main content

Geçmişten Günümüze Atom Kavramı ile İlgili Görüşler (Atom Teorileri)

Millattan önceki yıllardan beri insanlar maddenin sonsuza kadar bölünüp bölünmeyeceğini merak etmiştir. Tarih boyunca atom kavramı ile ilgili insanlar çalışmalar yapmıştır. Günümüzde ise bu yapılan araştırmalar geçerliliğini kaybetmiştir. Kabul edilen atom teorisi modern atom teorisdir.