Skip to main content

MySQL Root Şifresini Yenilemek

MySQL'e giriş için "root" şifrenizi unuttuysanız veya "root" şifrenizi yenilemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.


Sunucuya bağlanın.

MySQL'in "root" şifresini sıfırlamak için önce linux sunucumuza "root" şifresi ile bağlanmamız gerekir. Kafa karışıklığı olmasın. Her ne kadar ikisi de aynı "root" ismini kullanıyorlarsa da bunlar farklı kullanıcılardır. Biz burada MySQL'in "root" şifresini yenilemek istiyoruz ve bunun için linux sunucumuzun "root" şifresi ile giriş yapıyoruz. İstemcide (terminalde) aşağıdaki komut ile linux sunucuya root olarak bağlanalım ve sorulduğu zaman linux sunucusunun "root" şifresini girelim.

sudo su


MySQL'i durdurun.

Şimdi ise MySQL'i durdurmamız gerekir. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırın. Farklı linux dağıtımlarında bu komut biraz değişebilmektedir.

service mysql stop veya
service mysqld stop veya
/etc/init.d/mysqld stop gibi


MySQL'i şifresiz çalıştırın.

Bu aşamada MySQL'i şifresiz olarak çalıştıracağız. Ancak bu durum güvenlik açısından oldukça tehlikeli bir durumdur ve sunucumuz herhangi bir kişinin erişimine açık hale gelecektir. Bu yüzden buradan sonraki kısımları olabildiğince hızlı yapmamız gerekir.

MySQL'i şifresiz çalıştırmak için aşağıdaki komutu istemcide (terminalde) çalıştıralım.

mysqld_safe ‐‐skip-grant-tables &