Skip to main content

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önceki Durum

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıldıktan sonra yerine Anadoluda birçok beylik kurulmuştu. Osmanoğulları da bu beyliklerden biriydi. Osmanlılar, Oğuzlara bağlı Bozokların Günhan kolunun Kayı boyundandılar. Malazgirt Savaşından öncesine ve sonrasında Anadoluya gelmişlerdi. Önceleri Doğu Anadoludaydılar, 13.yüzyılda ise Ankaranın çevresindeki Karacadağ bölgesine yerleştiler. Daha sonra da Ertuğrul Gazi öncülüğünde Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç çevresine yerleştiler. Ertuğrul Beyin ölümünden sonra da başına oğlu Osman Bey geçti. O yıllarda Bizans eskki gücünü kaybetmişti. Hatta o sıra devletin otoritesi azalmıştı ve birbirinden bağımsız tekfurlar yani valiler kendi bölgesini istediği gibi yönetiyordu. Ayrıca Doğu tarafında ise Moğollar her geçen gün gücünü arttırıyordu. Anadoludaki diğer Türk beylikleri de Moğolların etkisiniden kurtulmak için uç bölgelere yani Osmanlı Devletine doğru göç ediyordu. Anlayacağınız Anadoluda huzur yoktu. Bu sebeple Anadolu halkı Osmanlı Devletini bir kurtarıcı olarak görüyordu. Bu durum Osmanlı Devletinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bir sonraki yazımda Osmanlı Devletinin kuruluşunda kolaylık sağlayan faktörleri anlatırken bunlardan daha fazla bahsedeceğim.