Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin İskan Politikası

İskan Politikası nedir? İskan Politikasının amaçları nelerdir? İskan Politikasının sonuçları nelerdir? Bu yazıda işte bu sorulara cevap bulabileceksiniz. İskan kelimesi sözlük anlamıyla yerleştirme, yurtlandırma bir toprak parçasını insan yerleşimine açma anlamına gelmekte...

Yazıyı Oku

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s)

Ad kavminin yok olmasından (dağılması) sonra bu felaktten kurtulan insanlar Semud kavmini oluşturmuşlardır. Semud kavmindeki insanlar kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bir süre sonra bu kavim bolluk ve berekete ulaştı ve ataları gibi azdı. Hz. Salih de burada büyüdü. Hz. ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş ko...

Yazıyı Oku

Sanayi İnkılabı (Sanayi Devrimi)

Avrupada gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleriyle akılcılık anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sayesinde bilimsel özgürlük ve bilime destek ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, aynı zamanda teknolojinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu devrim sayesinde küçük el te...

Yazıyı Oku

Osmanlı Ordusu ve Yapısı

Osmanlı Devleti, ordu yapısında daha çok önceki Türk-İslam devletlerinden örnek almıştır. Osman Bey Döneminde henüz düzenli bir ordu yoktu. İlk defa Orhan Bey Döneminde, yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurulmuştur. Daha sonra I. Murat Döneminde ise orduya kapıkulu ve e...

Yazıyı Oku

Coğrafi Keşifler

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki önemli ticaret yollarını ele geçirmesiyle Avruplalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni ticaret yollarının bulunması için başlattıkları yeni yerlerin, kıtaların ve ticaret yollarının keşfine çoğrafi keşifler denir. Kaşif Tarih Ülke...

Yazıyı Oku

Sözcüklerde Somut Anlam

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayabildiğimiz kelimelere somut denir. Bir sözcüğün somut olabilmesi için tüm duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmez ancak en az biriyle algılanabilmesi gerekir. Mesela "elma" ...

Yazıyı Oku

Helyum (He) Elementi ve Özellikleri

Hiç de aşina olmadığımız element değildir. İllaki hepimizin uçan balonu olmuştur :) Öncelikle bu elementin özelliklerine bir bakalım: Sembolü: He CAS numarası: 7440-59-7 Atom Numarası: 2 Elektron konfigürasyonu: 1s2 Atom Ağırlığı: 4.002602 u Yoğunluğu: 0.000179 g/cm3 ...

Yazıyı Oku

Kütle ve Ağırlık Arasındaki İlişki

Dünyanın üzerindeki tüm cisimler serbest bırakıldığında Dünyanın merkezine doğru hareket eder.Dünya üzerinde bulunan canlı veya cansız her maddeye çekim kuvveti uygular. Dünya ile maddeler arasındaki çekim kuvvetine "yerçekimi kuvveti "denir. Aslında sadece dünya maddelere çe...

Yazıyı Oku