Skip to main content

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önceki Durum

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıld...

Yazıyı Oku

Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Değişme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır. Birleşme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin birlşeme özelliği vardır. Toplama işlemine göre tersi: Tam sayılarla toplama işleminin toplama işlemine göre tersi özelliği vardır. H...

Yazıyı Oku

Fransız İhtiali (Fransız Devrimi) 1789 - 1799

Fransız İhitilali, Yeni Çağ’ın kapanıp Yakın Çağ’ın açılmasına sebep olan milliyetçilik akımının temelini oluşturan bir olaydır. Fransız İhtilali sadece Fransa değil, Dünya’yı etkileyen sonuçlar doğurmuştur. İhtilalin sonucunda monarşik yönetim yıkılmış ve cum...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid'e göre batıda ilerlemenin sağlanması sadece Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple önce Osmanlı'yı tarih boyunca en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarını ortadan kaldırmış ardından sırasıyla Germiyanoğulla...

Yazıyı Oku

İlk Hücrenin Oluşumu ve Hücrelerin Keşfi

İlk hücre ne zaman oluştu? Hücre, bir canlılda calılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde, yaklaşık 3.4 milyar yıl önce moleküllerin kendiliğinden birleşmeleri ile ilk canlı hücrenin ortaya çıktığ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar ...

Yazıyı Oku