Skip to main content

Fransız İhtilali(Devrimi)

Fransız İhitilali, Yeni Çağ’ın kapanıp Yakın Çağ’ın açılmasına sebep olan milliyetçilik akımının temelini oluşturan bir olaydır. Fransız İhtilali sadece Fransa değil, Dünya’yı etkileyen sonuçlar doğurmuştur. İhtilalin sonucunda monarşik yönetim yıkılmış ve cum...

Yazıyı Oku

Mitoz Bölünme

Canlıların büyümesi ve gelişmesi için hücre bölünmeleri gereklidir. Hücer belirli büyüklüklere ulaşınca bölünmesi gerekir. Mitoz da her hücrede gerçekleşen bir hücre bölünmesi türüdür. Bu bölünme sonucunda ana hücreden 2 yeni hücre meydana gelir. Gelişmiş canlılarda...

Yazıyı Oku

Bağlaç

Sözcükleri, söz gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında önemli bir değişiklik olmaz. Bağlaçların tek başına anlamları yoktur, cümlede anlam kazanırlar. Örnekler: Ali ve Ayşe yarın sınıfa bir sunum ...

Yazıyı Oku

Edat(İlgeç)

Edatlar, sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurar. Tek başına anlamıları yoktur, cümlede anlam kazanırlar. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Örnekler: gibi, için, ile, kadar, sanki, göre, yalnız, ancak, sadece, üzere, -e doğru, -e karşı, ...

Yazıyı Oku

Sıfat(Ön Ad)

Sıfatlar, isimlerden önce gelerek onların nitelik, sayı gibi yönlerden belirten veya niteleyen sözcüklerdir. Püf Nokta: Sıfatlar isimlerden önce gelir(ismin önünde yer alır): Yerden kırmızı kalemi aldım.(sıfat --> kırmızı) Sıfatlar türlerine göre ikiye ayrılır: ...

Yazıyı Oku

Soyut İsimler

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayamadığımız kelimelere soyut denir. Bir sözcüğün soyut olabilmesi için hiçbir duyu organıyla algınamaması gerekir. Mesela "elma" kelimesini ele alırsak; dokunabiliriz, göreb...

Yazıyı Oku

İsimler (Adlar)

Canlı veya cansız bütün varlıkları, fikirleri, düşünceleri, hisleri, duyguları karşılayan sözcüklerdir. Örnekler: Ali, muz, elma, hava, basınç, üzüntü, mutluluk, sürü, koyun, rüya vb. Varlıkların oluşlarına göre isimler: Somut isimler: Beş duyu organımız olan...

Yazıyı Oku

Sözcük Türleri

Cümledeki kelimeler(sözcükler), kullanıldığı yere ve anlamına göre türlerinde ayrılır. Sözcüğün türü, cümlede belli olur. Sözcükler "ad soylu" ve "eylem" olmak üzere ikiye ayrılır. A) AD(İSİM) SOYLU SÖZCÜKLER: İsim(Ad) Zamir(Adıl) Sıfat(Ön ad) Zarf(Belir...

Yazıyı Oku

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Canlıların kendine benzer başka canlılar meydana getirmesine üreme denir. Evrendeki her canlı çoğalabilir yani üreyebilir. Üreme, eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki üreme çeşidinin arasındaki temel fark eşeysiz üremede bir canlı tek başına çoğ...

Yazıyı Oku

Cümlede Vurgu

Cümledeki bir kelimenin diğer kelimelere göre daha baskılı olmasına vurgu denir. Cümledeki vurguyu bulmak için 6 tane kural vardır: I ) Eğer cümlenin yüklemi fiil ise vurgu fiilden önceki kelimedir: Örnek: Bugünkü törende ben konuşacağım. (Vurgu --> "ben") II ) Eğer c...

Yazıyı Oku