Skip to main content

Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)

19 Mayıs 1881 : Selanikte Doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'dır. 18?? : Kısa bir süre Mahalle Mektebi'nde okudu. 18?? : Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdi. 18?? : Kısa bir süre Mülkiye Hazırlık Okulu'nda okudu. 1893 : Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burad...

Yazıyı Oku

Besinler ve Özellikleri

Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için dışarıdan besin almak zorundadır. Besinlerin temel görevleri: Besinler, vücutta enerji verme, yapım-onarım veya düzenleyici faaliyetlerde bulunurlar. Besinler üçe ayrılır: Enerji Verici Besinler: Karbonhidratlar (Ş...

Yazıyı Oku

Dünya'mızın Hareketleri

Dünya'mız iki tür hareket yapar. Kendi Etrafında Dönme Hareketi Güneş Etrafında Dönme Hareketi Dünya'nın Kendi Etrafında DÖNME Hareketi: Dünya batıdan doğuya doğru döner. Yani Güneş'in bize göre günlük hareketinin tersi istikametinde döner. Dünya döndüğü iç...

Yazıyı Oku

Madenleri Tanıyalım

Ekonomik değeri olan (yani parasal değeri olan) minerallere "maden" denir. Çoğu madenin kullanılabilmesi için fabrikalarda işlenmesi gerekir. Ancak kömür (taş kömürü, linyit vs.) madeninin işlenmesine gerek yoktur. Her madenin farklı kullanım alanı vardır. Madenler, teknoloji...

Yazıyı Oku

Maddenin Halleri

Dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsi aslında birer madde sayılır. Dağlar,taşlar, oyuncaklar ve daha birçok şey maddedir. Soluduğumuz hava bile maddedir. Doğadaki maddelerin üç hali bulunur: Katı, sıvı ve gaz. KatıSıvıGaz TaşSuOksijen ToprakKolonyaHelyum KalemMeyve...

Yazıyı Oku

Fosiller

Ölen canlıların kemik, iskelet vb. sert ve dayanıklı kısımları veya bu canlıların izleri üzerlerinin zamanla tortularla kaplanması sonucu sertleşir ve taşlaşarak fosiler oluşur. Fosiller, milyonlarca yıllıktır. 3-5 yıllık kalıntılar fosil değildir. Fosiller: kayaçların,...

Yazıyı Oku

Katılar, Sıvılar ve Gazlar

Katıların Özellikleri: 1. Belirli bir şekli vardır. 2. Akışkan değildir. 3. Akışkan olmadığı için bulunduğu kabın şeklini almaz. 4. Etrafa yayılmaz. 5. Belirli bir kütlesi vardır. 6. Belirli bir hacmi vardır. 7. Katılar sıkıştırılamazlar. Sıvıların Özellikler...

Yazıyı Oku

Medeniyetten Uzak Amişler

Amişler, modern dünyadan ayrı yaşamaya inanan bir grup insandır. Kanada ve ABD'de yaklaşık 300 kişilik küçük tarım topluluklarında yaşıyorlar. Bu insanlar araba sürmezler veya uçakla uçmazlar, sadece at ve araba kullanırlar. Sonuç olarak, toplulukları küçük ve yakındır ve ...

Yazıyı Oku