Skip to main content

Sohbet (Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleşi) denir.

Sohbet yazısının özellikleri:
- Yazı, samimi, içten ve doğal bir şekilde yazılır.
- Amaç bir düşünce veya fikri kanıtlamak veya ispatlamak değil, okuyucuyu o konu üzerinde düşünmeye teşvik etmektir.
- Genellikle cümlelerin yüklemi sonda değil başta olur, devrik şekilde yazılır.
- Genellikle genel, halkı ve herkesi ilgilendiren günlük yaşamdan konular seçilir.
- Okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş hissi verir.
- Soru - Cevap şeklindedir.