Skip to main content

Nasr Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, ...

Yazıyı Oku

Kevser Suresi

Okunuşu -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter. Anlamı -Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için...

Yazıyı Oku

Felak Suresi

Okunuş Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbil felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab. 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki: "Sığınırım o...

Yazıyı Oku

Fatiha Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı Rahman ve rahim olan allahın adıy...

Yazıyı Oku

Fil Suresi

Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahıym Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi ashâbil fîl Elem yec'al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bi hıcâratim min siccîl Fe cealehüm ke'asfim me'kûl. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle ...

Yazıyı Oku

Asr Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Anlamı Rahman ve rahim olan allahın adıyla. Asra andolsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, sa...

Yazıyı Oku

Kureyş Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li'î lâfi Kurayş'in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Kureyş'e imkan sağlandığı için, 2-...

Yazıyı Oku

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest almak için aşağıdakileri sırayla uygulayabilirsin. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice ağız çalkalanır. Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Alında saçların bittiğ...

Yazıyı Oku

Namazı Bozan Şeyler

1 Konuşmak. 2 Namazda birşey yiğip içmek. 3 Selam almak,selam vermek. 4 Namaz sırasında bayılmak. 5 Göğüsnü kıbleden çevirmek. 6 Namazda vücudu aşılıp mahrem yerlerin gözükmesi. 7 Ayetleri yanlış okumak 8 Gerekmediği halde boğaz hırıldatmak ve öksürmek...

Yazıyı Oku