Skip to main content

Peygamber Efendimizin Hayatı

Muhammed Arap sosyal, dinî ve siyasi lider ve İslam'ın kurucusu. Arabistan'ın tamamını ele geçirerek Müslüman hâkimiyetindeki tek bir yönetim altında birleştirmiş ve böylece Kur'an'ın yanı sıra öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslami dinî inancın temelin...

Yazıyı Oku

Nas Suresi

Kuran'ın son suresidir. Felak ve Nas surelerine koruyucu dualar anlamında "muavvizeteyn" denir. 6 ayetten oluşur: 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2 - Melikinnâs 3 - İlâhinnâs 4 - Min şerrilvesvâsilhannâs 5 - Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6 - Minelcinneti vennâs ...

Yazıyı Oku

Kafirun Suresi

6 ayetten oluşur ve Kuran'ın 109. suresidir. Adını anlamı "inkar edenler (inkarcılar)" olan "kafirun" kelimesinden almıştır. Kureyşlilerin Hz. Muhammed ile sırayla dine inanmaya anlaşmak istemesi üzere Mekke'de indirilmiştir. Surede Allah'a ortak koşmamak gerektiğinden bahse...

Yazıyı Oku

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s)

Ad kavminin yok olmasından (dağılması) sonra bu felaktten kurtulan insanlar Semud kavmini oluşturmuşlardır. Semud kavmindeki insanlar kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bir süre sonra bu kavim bolluk ve berekete ulaştı ve ataları gibi azdı. Hz. Salih de burada büyüdü. Hz. ...

Yazıyı Oku

Şeytan ve Meleklerin Özellikleri

İnsanın duyu organlarının algılama gücü sınırsız değildir. Bu sebeple onun bilmesi, duyması, işitmesi ve görmesi sınırlıdır. Bizler her şeyi göremeyiz ve duyu organlarımızla algılayamayız. Dolayısıyla göremediğimiz şeyleri yok kabul etmek son derece yanlış bir tutumdur...

Yazıyı Oku