Skip to main content

Uzay Araştırmaları

İnsanlık var olduğundan beri her zaman gökyüzünü merak etmiştir. Takım yıldızlarına mitolojik isimlerin verilmesinin sebebi de budur. İnsanlar mağraların duvarlarına yıldızların ve gök cisimlerinin resimlerini çizmişlerdir. Eski medeniyetler parşömen ve taşların üzerine il...

Yazıyı Oku

Tam Sayılar

Tam sayılar pozitif, negatif ve sıfırı içeren sayı grubudur. Bu yazıda tam sayılar ve tam sayılarla toplama ve çıkrama konuları üzerinde duracağım. Tam sayılar hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkar. - Tam sayılar Z harfi ile görterilir. - Negatif tam sayılar = {..., ...

Yazıyı Oku

Zeno Paradoksu: Hareket İmkansızdır!

Öncelikle “Paradoks nedir?” ondan başlamalıyım. Paradoks: Doğruluğu ve yanlışlığı denenebilen düşüncelerdir. Bu paradoksa göre iki nokta arasındaki mesafe sonsuzdur. Resim: www.sihirlifasulyeler.com Bu yolu hep ikiye bölersek sonsuza kadar devam eder. Belirli bir uzunlukta...

Yazıyı Oku

Atomun Yapısı

Atom, maddeleri oluşturan en küçük yapı taşıdır. Atom, çekirdek ve katman(lar) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar, yörüngelerde ise elektronlar bulunur. Protonlar pozitif, elektronlar negatif, nötronlar ise yüksüz (nötr) taneciklerdir. Protonlar v...

Yazıyı Oku

Barbaros Hayrettin Paşa (1478 - 1546)

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midillide doğdu. Babası Yakup Ağa, Aslen Vardar yenicesinde bir Osmanlı sipahisiydi. 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ileydi. Aslında gerçek adı "Hızır"dır ama "Barbaros Hayrettin Paşa" olarak bilinmektedir. Batıl...

Yazıyı Oku

Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını bahane ederk sava...

Yazıyı Oku

Küçük Gezegen Ceres

Güneş sistemini gösteren herhangi bir çizime bakıldığında, en dıştaki iç gezegen olan Marsın yörüngesi ile devlerin (dış gezegenlerin) ilki olan Jüpiter arasında geniş bir boşluk olduğu görünür. Keplerin de aklı buraya takılmıştı ve buranın boş olamayacağına inanm...

Yazıyı Oku

Vergi Nedir ve Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır. Herkes vergi vermek zorundadır. Anayasada şu şekilde be...

Yazıyı Oku

Uzay ve Bizim Dünyamız

İlginç bir zamada yaşıyoruz bence. Bizim evimiz Dünya, ama bazı insanlar çoktan onun ötesine geçtiler. 1969 yılında Neil Armstrong ve Edwin Aldrinin Ay yüzeyine ayak basmalarıyla yeni bir çağ başladı. Böylece iki dünya arasında gerçek ve sağlam bir köprü kuruldu. Evet orada ...

Yazıyı Oku

Nüfus Sayımları

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir. Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II.Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu say...

Yazıyı Oku