Skip to main content

Bir Cümlenin Ana Düşüncesi

Bir yazarın veya söyleyenin, cümlede vermek istediği mesaj, yargı, düşünce veya fikir cümlenin ana düşüncesi yani ana fikridir. Cümlenin ana düşüncesi, cümlede anlatılmak istenilen en genel ve kapsamlı yargıdır. Cümle: Asıl şair, halkın yaşamını, dağlarını, keçiler...

Yazıyı Oku

Bir Cümlenin Konusu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir ik...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Mecaz Anlamı

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır. Not: Mecaz anlamda kullanılan sözcükler ile temel...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Yan Anlamı

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arası...

Yazıyı Oku

Sohbet (Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleş...

Yazıyı Oku

Sözcüklerin Gerçek (Temel) Anlamı

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, sözlükteki ilk anlamı ve yaygın olarak kullanılan anlamı gerçek(temel) anlamıdır.Örnekler: - Kahverengi birarabam vardı küçükken. - Balonlarıhavaya saldı ama sonra üzüldü. - Çok hızlı koştuğundan çok yoruldu. - Soğuk su i...

Yazıyı Oku

Yönlendirici İfadeler

Bazı cümlelerde birden fazla düşünce veya fikir olabilir. Bu cümleleri birbirine bağlamak için bu ifadeler yönlendirici ifadeler ile birbirine balğlanır. "ancak, ama, fakat, lakin, oysaki, çünkü" yönlendirici ifadelere örnektir. Örnekler: - Sana veririm ama geri getirmelisin. ...

Yazıyı Oku

Zamirler (Adıllar)

Zamir nedir? Zamirler, isimlerin yerini tutabilen ve onların yerine kullanılabilen kelimelerdir. - Zamirler cümlede isim yerine kullanılır, dolayısıyla ek alıp çekimlenebilirler. - Yalnızca bir ismin yerine kullanılmak zorunda değildir. Birden çok ismin yerine de kullanılabilirl...

Yazıyı Oku