Skip to main content

Maddenin Halleri

Dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsi aslında birer madde sayılır. Dağlar,taşlar, oyuncaklar ve daha birçok şey maddedir. Soluduğumuz hava bile maddedir. Doğadaki maddelerin üç hali bulunur: Katı, sıvı ve gaz. KatıSıvıGaz TaşSuOksijen ToprakKolonyaHelyum KalemMeyve...

Yazıyı Oku

Fosiller

Ölen canlıların kemik, iskelet vb. sert ve dayanıklı kısımları veya bu canlıların izleri üzerlerinin zamanla tortularla kaplanması sonucu sertleşir ve taşlaşarak fosiler oluşur. Fosiller, milyonlarca yıllıktır. 3-5 yıllık kalıntılar fosil değildir. Fosiller: kayaçların,...

Yazıyı Oku

Katılar, Sıvılar ve Gazlar

Katıların Özellikleri: 1. Belirli bir şekli vardır. 2. Akışkan değildir. 3. Akışkan olmadığı için bulunduğu kabın şeklini almaz. 4. Etrafa yayılmaz. 5. Belirli bir kütlesi vardır. 6. Belirli bir hacmi vardır. 7. Katılar sıkıştırılamazlar. Sıvıların Özellikler...

Yazıyı Oku

Güneş Işığı

Güneş ışığı, aynı zamanda güneş ışığı olarak da bilinen, başka bir değişle Dünya'nın yüzeyinde görülebilen güneş radyasyonudur. Güneş radyasyonu, elektromanyetik enerji yaratan bir nükleer füzyon reaksiyonundan güneş tarafından yayılan ışıyan enerjidir. Güneş...

Yazıyı Oku

İşitsel Yanılsama

İnsanlar "gözlerime inanamıyorum" kelimesini çokça kullanırlar ancak "kulaklarıma inanamıyorum" kelimesini çokça kullanmayız. Yani işitme duyumuz kusursuz mudur? Tabi ki hayır! İşitsel yanılsama; dinleyicinin, almaçlardan gelmeyen veya imkansız sesler duyması durumudur Bu yanıls...

Yazıyı Oku

Yağmur Bulutları Gerçekten Siyah Mıdır?

Gökyüzüne baktığınızda siyah bulutlara yağmur bulutu olduğunu söylersiniz. Peki bu bulutlar gerçekten siyah mıdır? Değildirler. Yağmur bulutları bildiğiniz gibi su tanecikleriyle doludur. Yağmur bulutları çok yoğun olduğu için güneş ışığını geçirmezler. Bu yüzden biz...

Yazıyı Oku