Skip to main content

Dünya'mızın Hareketleri

Dünya'mız iki tür hareket yapar. Kendi Etrafında Dönme Hareketi Güneş Etrafında Dönme Hareketi Dünya'nın Kendi Etrafında DÖNME Hareketi: Dünya batıdan doğuya doğru döner. Yani Güneş'in bize göre günlük hareketinin tersi istikametinde döner. Dünya döndüğü iç...

Yazıyı Oku

Madenleri Tanıyalım

Ekonomik değeri olan (yani parasal değeri olan) minerallere "maden" denir. Çoğu madenin kullanılabilmesi için fabrikalarda işlenmesi gerekir. Ancak kömür (taş kömürü, linyit vs.) madeninin işlenmesine gerek yoktur. Her madenin farklı kullanım alanı vardır. Madenler, teknoloji...

Yazıyı Oku

Maddenin Halleri

Dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsi aslında birer madde sayılır. Dağlar,taşlar, oyuncaklar ve daha birçok şey maddedir. Soluduğumuz hava bile maddedir. Doğadaki maddelerin üç hali bulunur: Katı, sıvı ve gaz. KatıSıvıGaz TaşSuOksijen ToprakKolonyaHelyum KalemMeyve...

Yazıyı Oku

Fosiller

Ölen canlıların kemik, iskelet vb. sert ve dayanıklı kısımları veya bu canlıların izleri üzerlerinin zamanla tortularla kaplanması sonucu sertleşir ve taşlaşarak fosiler oluşur. Fosiller, milyonlarca yıllıktır. 3-5 yıllık kalıntılar fosil değildir. Fosiller: kayaçların,...

Yazıyı Oku

Katılar, Sıvılar ve Gazlar

Katıların Özellikleri: 1. Belirli bir şekli vardır. 2. Akışkan değildir. 3. Akışkan olmadığı için bulunduğu kabın şeklini almaz. 4. Etrafa yayılmaz. 5. Belirli bir kütlesi vardır. 6. Belirli bir hacmi vardır. 7. Katılar sıkıştırılamazlar. Sıvıların Özellikler...

Yazıyı Oku

Güneş Işığı

Güneş ışığı, aynı zamanda güneş ışığı olarak da bilinen, başka bir değişle Dünya'nın yüzeyinde görülebilen güneş radyasyonudur. Güneş radyasyonu, elektromanyetik enerji yaratan bir nükleer füzyon reaksiyonundan güneş tarafından yayılan ışıyan enerjidir. Güneş...

Yazıyı Oku

İşitsel Yanılsama

İnsanlar "gözlerime inanamıyorum" kelimesini çokça kullanırlar ancak "kulaklarıma inanamıyorum" kelimesini çokça kullanmayız. Yani işitme duyumuz kusursuz mudur? Tabi ki hayır! İşitsel yanılsama; dinleyicinin, almaçlardan gelmeyen veya imkansız sesler duyması durumudur Bu yanıls...

Yazıyı Oku