Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin İskan Politikası

İskan Politikası nedir? İskan Politikasının amaçları nelerdir? İskan Politikasının sonuçları nelerdir? Bu yazıda işte bu sorulara cevap bulabileceksiniz. İskan kelimesi sözlük anlamıyla yerleştirme, yurtlandırma bir toprak parçasını insan yerleşimine açma anlamına gelmekte...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş ko...

Yazıyı Oku

Sanayi İnkılabı (Sanayi Devrimi)

Avrupada gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleriyle akılcılık anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sayesinde bilimsel özgürlük ve bilime destek ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, aynı zamanda teknolojinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu devrim sayesinde küçük el te...

Yazıyı Oku

Coğrafi Keşifler

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki önemli ticaret yollarını ele geçirmesiyle Avruplalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni ticaret yollarının bulunması için başlattıkları yeni yerlerin, kıtaların ve ticaret yollarının keşfine çoğrafi keşifler denir. Kaşif Tarih Ülke...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

Coğrafi Konumun genişlemeye elverişli olması Osmanlı Devletinin bir uç beyliği olması sayesinde Moğol Devletinden uzaktı. Bizans sınırında olması sayesinde güçsüz olan Bizans yönünde genişlemesini sağlamıştır. Batı yönünde fetihler yapması da ticaret ve tarıma katkı sa...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıdaydı. Osmanlı Devleti’nde; Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler gibi birçok farklı din, dil ve kültüre sahip milletler bir arada yaşamaktaydı. Bu durumun başlıca sebebi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörü ve adalet politikasıdır. Bu ...

Yazıyı Oku

Aztekler

Aztekler veya kendilerine söyledikleri Meksikalılar, Mezoamerika'da yaşayan yerli Amerikalılardı. Göçebelerdi, bu da 1300 civarında Meksika vadisine yerleşmeden önce Amerikanın farklı bölgelerini dolaştıkları anlamına geliyordu. Şuanda Mexico City olan vadide yaşadılar ve kendil...

Yazıyı Oku