Gök Cisimleri

Uzay, tüm evrenin Dünya dışında kalan kısmı, evren ise herşeyi kapsar. Dünya, Ay, Güneş, yıldız ve gezegenlerin hepsi uzay ve evreni oluşturur. Uzayda bulunan bu cisimler gök cismi olarak adlandırılır. Gece gördüğümüz yıldızlar ve gezegenler bu gök cisimlerinden bazılarıdır. Evren, henüz sonu bilinmediği için sonsuz olarak kabul edilir. Evrenin oluşumuyla ilgili iki teori vardır. Newtonun teorisine göre evren sonsuzdan beri var ve öyle olacaktır. Diğer teori ve günümüzde daha çok kabul gören Big Bang teorisine göre de evren 15 milyar yıl önce bir patlamayla oluşmuş ve hala genişlemeye devam etmektedir

Cümlede Konu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir iki söz veya kelimeden oluşur.

Terim Anlam

Terim anlamlı kelimeler; Bilim, sanat, teknoloji, bilgisayar, kültür, müzik, eğitim, ekonomi, spor gibi kategori ve alanlarda birçok iş ve mesleklerle alakalı özel terimleri anlatan sözcüklerdir. Terim anlamlı kelimeler de mecaz anlamlı kelimeler gibi tek başına kullanıldıklarında temel anlamlıdır.

Mecaz Anlam

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır.

Yan Anlam

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arasında bir görev bakımından ilişki var denebilir. Çünkü yan anlamlar genellikle nesnelerş benzetilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.

Sohbet(Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleşi) denir.

Maori Dili

Maori dili (Māori: Te Reo Māori, Te Reoya kısaltılmıştır) Māori'nin dili ve Yeni Zelandanın resmi dilidir. Austronesian dilidir. Resmi bir dil olmasına rağmen, pek çok insan akıcı bir şekilde konuşmuyor. 2013 nüfus sayımında yaklaşık 149.000 kişi (nüfusun% 3,7si) Māoride birçok günlük şey hakkında sohbet edebileceklerini söyledi.

Gerçek (Temel) Anlam

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, sözlükteki ilk anlamı ve yaygın olarak kullanılan anlamı gerçek(temel) anlamıdır. Gerçek anlam ve temel anlam tam olarak aynı şey değildir. Çünkü gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlamları kapsar.