Skip to main content

Sıfat(Ön Ad)

Sıfatlar, isimlerden önce gelerek onların nitelik, sayı gibi yönlerden belirten veya niteleyen sözcüklerdir. Püf Nokta: Sıfatlar isimlerden önce gelir(ismin önünde yer alır): Yerden kırmızı kalemi aldım.(sıfat --> kırmızı) Sıfatlar türlerine göre ikiye ayrılır: ...

Yazıyı Oku

Soyut İsimler

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayamadığımız kelimelere soyut denir. Bir sözcüğün soyut olabilmesi için hiçbir duyu organıyla algınamaması gerekir. Mesela "elma" kelimesini ele alırsak; dokunabiliriz, göreb...

Yazıyı Oku

İsimler (Adlar)

Canlı veya cansız bütün varlıkları, fikirleri, düşünceleri, hisleri, duyguları karşılayan sözcüklerdir. Örnekler: Ali, muz, elma, hava, basınç, üzüntü, mutluluk, sürü, koyun, rüya vb. Varlıkların oluşlarına göre isimler: Somut isimler: Beş duyu organımız olan...

Yazıyı Oku

Sözcük Türleri

Cümledeki kelimeler(sözcükler), kullanıldığı yere ve anlamına göre türlerinde ayrılır. Sözcüğün türü, cümlede belli olur. Sözcükler "ad soylu" ve "eylem" olmak üzere ikiye ayrılır. A) AD(İSİM) SOYLU SÖZCÜKLER: İsim(Ad) Zamir(Adıl) Sıfat(Ön ad) Zarf(Belir...

Yazıyı Oku

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Canlıların kendine benzer başka canlılar meydana getirmesine üreme denir. Evrendeki her canlı çoğalabilir yani üreyebilir. Üreme, eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki üreme çeşidinin arasındaki temel fark eşeysiz üremede bir canlı tek başına çoğ...

Yazıyı Oku

Nas Suresi

Kuran'ın son suresidir. Felak ve Nas surelerine koruyucu dualar anlamında "muavvizeteyn" denir. 6 ayetten oluşur: 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2 - Melikinnâs 3 - İlâhinnâs 4 - Min şerrilvesvâsilhannâs 5 - Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6 - Minelcinneti vennâs ...

Yazıyı Oku

Cümlede Vurgu

Cümledeki bir kelimenin diğer kelimelere göre daha baskılı olmasına vurgu denir. Cümledeki vurguyu bulmak için 6 tane kural vardır: I ) Eğer cümlenin yüklemi fiil ise vurgu fiilden önceki kelimedir: Örnek: Bugünkü törende ben konuşacağım. (Vurgu --> "ben") II ) Eğer c...

Yazıyı Oku

Kafirun Suresi

6 ayetten oluşur ve Kuran'ın 109. suresidir. Adını anlamı "inkar edenler (inkarcılar)" olan "kafirun" kelimesinden almıştır. Kureyşlilerin Hz. Muhammed ile sırayla dine inanmaya anlaşmak istemesi üzere Mekke'de indirilmiştir. Surede Allah'a ortak koşmamak gerektiğinden bahse...

Yazıyı Oku

Röportaj Metin Türü

Bir olayı, sorunu, haberi; soru - cevap şeklinde araştırma, inceleme yapan yazılarına röportaj denir. Genellikle dergi ve gazetelerde yayınlanırlar. - Yazar, röportaj yazısına kendi düşüncelerini ekleyebilir. - Yazar, röportaj yazısına görseller, belgeler ekleyebilir. - ...

Yazıyı Oku

Yapay Zeka

Yapay zeka, bir bilgisayarın veya robotun insanların veya diğer canlıların yapabildiği şeyleri onlar gibi yapabilmesidir. Bugünlerde kullandığımız çeviri, sesli asistan yazılımları yapay zekaya örnektir. Yapay zeka, insanların hayatını kolaylaştırır. Yapay zeka, as...

Yazıyı Oku