Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid'e göre batıda ilerlemenin sağlanması sadece Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple önce Osmanlı'yı tarih boyunca en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarını ortadan kaldırmış ardından sırasıyla Germiyanoğulları ,Candaroğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerini fethetmiştir.

Osmanlı Devleti I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar almak istemiştir. I. Murat ,bir oğlu Şehzade Beyazıt'ı (ileride Yıldırım Bayezid olarak anılacak) Germiyanoğulları beyi olan Süleyman Şah'ın kızı ile evlendirmiş bu evlilik sayesinde Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav ve Gediz çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir. Ayrıca I. Murat döneminde Hamitoğulları beyliğinden para karşılığında Akşehir, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç satın alınmış ve Ankara kesin olarak Osmanlılara bağlanmıştır.

Osmanlı Devleti Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş kolaylaşmışve Çanakkale Boğazı'nın Anadolu Yakası ile geçirilmiştir. Ayrıca karesioğulları'nın deniz gücü Osmanlı hizmetine girerek ilk donanması oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

Dünyanın üzerindeki tüm cisimler serbest bırakıldığında Dünyanın merkezine doğru hareket eder.Dünya üzerinde bulunan canlı veya cansız her maddeye çekim kuvveti uygular. Dünya ile maddeler arasındaki çekim kuvvetine "yerçekimi kuvveti "denir. Aslında sadece dünya maddelere çekim kuvveti uygulamaz, diğer gezegenler ve kütlesi olan her madde çekim kuvveti uygular. Dünyanın cisimlere uyguladığı bu çekim kuvvetine ağırlık denir.

Helyum (He)

Rengi olmayan, kokusu olmayan ve havadan daha hafif bir elementtir. Diğer tüm elementler arasında kaynama noktası en düşük olan elementtir. Havadan daha hafif olması sebebiyle zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede, nükleer reaktörlerin soğutulmasında ve kaynakçılıkta kullanılır.

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

Osmanlı Devleti küçük bir beylik iken kısa sürede 3 kıtaya da hakim olan dev bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu hızlı büyümenin sebeplerine bu yazıda değineceğim. Osmanlı devletinin büyümesinde coğrafi, siyasi, dini ve askeri birçok etken sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin kuruluş döneminden önce okunması gereken konulardandır.

Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıdaydı. Osmanlı Devleti’nde; Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler gibi birçok farklı din, dil ve kültüre sahip milletler bir arada yaşamaktaydı. Bu durumun başlıca sebebi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörü ve adalet politikasıdır. Bu politika doğruldusunda gayrimüslim vatandaşlara da çeşitli hak ve özgürlükler tanınmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca huzur ve barış içinde ayakta kalmaya devam etmiştir.

Güneş Işığı

Güneş ışığı, aynı zamanda güneş ışığı olarak da bilinen, başka bir değişle Dünya'nın yüzeyinde görülebilen güneş radyasyonudur. Güneş radyasyonu, elektromanyetik enerji yaratan bir nükleer füzyon reaksiyonundan güneş tarafından yayılan ışıyan enerjidir. Güneş ışığı miktarı, gündüz bulut örtüsünün kapsamına bağlıdır.