Geri Dön

Atomun Yapısı

Atom, maddeleri oluşturan en küçük yapı taşıdır. Atom, çekirdek ve katman(lar) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar, yörüngelerde ise elektronlar bulunur. Protonlar pozitif, elektronlar negatif, nötronlar ise yüksüz (nötr) taneciklerdir. Protonlar ve elektronlar zıt yüklü enerjilere sahip olduğu için elektronlar, yörüngelerinden fırlayıp gitmezler ve çok hızlı dönerler.

Fotosentez

Fotosentez, bitkilerin kloroplast organeli sayesinde ve diğer organizmaların ışık enerjisini bazı kimyasal olaylar sonucunda canlının kullanacağı enerjiye dönüştürülmesidir. Çoğu bitki fotosentez yapar; bu organizmalara fotoototroflar denmektedir. Fotosentez, Dünya atmosferindeki oksijen içeriğinin üretilmesine ve korunmasına büyük ölçüde katkı sağlar ve Dünya'daki yaşam için gerekli olan enerjinin büyük bir kısmını sağlar.

Helyum (He)

Rengi olmayan, kokusu olmayan ve havadan daha hafif bir elementtir. Diğer tüm elementler arasında kaynama noktası en düşük olan elementtir. Havadan daha hafif olması sebebiyle zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede, nükleer reaktörlerin soğutulmasında ve kaynakçılıkta kullanılır.

Helyum Elementi

Kokusu ve rengi olmayan bir gazdır. Havadan hafif olmasıyla uçan balonlarda kullanılır. Hidrojen gibi yanıcı olmadığı için de tehlikeli değildir. Zaten bu yüzden uçan balonlarda hidrojen kullanılmaz :) Fakat tabi ki bu güvenlik çok pahalıdır. Çünkü Helyum gazı evrende hidrojenden sonra en çok bulunan element olmasına rağmen kolay elde edilemez. Çünkü sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilemez.