Konu Anlatımları


Hücrenin Organelleri


Bir önceki yazımda hücrelerden bahsetmiştik. Bu yazıda ise hücrenin içindeki organellerden bahsedeceğim. Bu yazıda bahsedeceğimiz organeller: hücre duvarı, kloroplast, koful, mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cisimciği, lizozom ve sentriyo

Coğrafi Keşifler


Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki önemli ticaret yollarını ele geçirmesiyle Avruplalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni ticaret yollarının bulunması için başlattıkları yeni yerlerin, kıtaların ve ticaret yollarının keşfine çoğrafi keşifler denir.

Sözcüklerde Somut Anlam


Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayabildiğimiz kelimelere somut denir. Bir sözcüğün somut olabilmesi için tüm duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmez ancak en az biriyle algılanabil

Mitoz Bölünme


Mitoz, bütün canlılarda yaşam boyu görülebilen bir hücre bölünmesi olayııdır. Gelişmiş canlılarda dokuların onarılmasını ve büyümesini sağlar. Mesela kertenkelelerin kuyruğu koptuğunda yenisi çıkması, boyumuzun uzaması bu mitoz bölünme sayesinde gerçekleş

Kütle ve Ağırlık Arasındaki İlişki


Dünyanın üzerindeki tüm cisimler serbest bırakıldığında Dünyanın merkezine doğru hareket eder.Dünya üzerinde bulunan canlı veya cansız her maddeye çekim kuvveti uygular. Dünya ile maddeler arasındaki çekim kuvvetine "yerçekimi kuvveti "denir. Aslında sade

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri


Osmanlı Devleti küçük bir beylik iken kısa sürede 3 kıtaya da hakim olan dev bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu hızlı büyümenin sebeplerine bu yazıda değineceğim. Osmanlı devletinin büyümesinde coğrafi, siyasi, dini ve askeri birçok etken sebep olmuştu

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Avrupa ve Yakındoğu


Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden biri de çoğrafi konumudur. Bu yazıda Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde Avrupa ve yakındoğu devletlerinin durumları hakkında bilgi vereceğim. Bu konu, Osmanlı Devletini anlmak için gereken temel b

Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü


Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıdaydı. Osmanlı Devleti’nde; Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler gibi birçok farklı din, dil ve kültüre sahip milletler bir arada yaşamaktaydı. Bu durumun başlıca sebebi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörü ve adalet p

Güneş Işığı


Güneş ışığı, aynı zamanda güneş ışığı olarak da bilinen, başka bir değişle Dünya'nın yüzeyinde görülebilen güneş radyasyonudur. Güneş radyasyonu, elektromanyetik enerji yaratan bir nükleer füzyon reaksiyonundan güneş tarafından yayılan ışıyan enerjidir