Skip to main content

Dünyanın Dönüşü ve Sonuçları

Dünya Güneşin etrafında döndüğü için mevsimler oluşur.Ve dünya kendi etrafında döndüğü için bir de Gece -gündüz olşur. Düyanın özellikleri: Dünyamız küre şeklindedir. Kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin bir şekilde görüntüsü vardır. Aynı zamanda küre şe...

Yazıyı Oku

Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)

19 Mayıs 1881 : Selanikte Doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'dır. 18?? : Kısa bir süre Mahalle Mektebi'nde okudu. 18?? : Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdi. 18?? : Kısa bir süre Mülkiye Hazırlık Okulu'nda okudu. 1893 : Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burad...

Yazıyı Oku

Doğal Sayılarla Yuvarlama

Merhabalar!! 4567 yüzlüğe yuvarlayıp onu birde onluğa yuvarlayalım: Yüzleğe yuvarlıyalım: Bunu yaparken yüzlüğü işaretliyelim 4[5]67 beşten bir sonraki 6 UYARI!!!:1,2,3,4, onlar aşşağı 5,6,7,8,9, yukarı çıkar.6 yukarı çıkır,bu yüzden 4600 olur.Şimdi onluğa yuvarlıy...

Yazıyı Oku

Besin Türlerinden "Yağlar"

Vücudumuzdaki enerji ihtiyacının,karbonhidrattan karşılanamadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı gidermek üzere yağlar kullanılır.Yağlar deri altına depo edilerek vücudu darbelere karşı korumakta görev alır .Ayrıca yağların,canlıları soğuktan koruma özelliğine sahiptir....

Yazıyı Oku

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal sayıları sıralamak için;1.Sayının kaç basamaklı olduğuna bakarız.Basamak sayısı fazla olan en büyük sayıdır.ÖRNEK :2400 5 basamaklıdır,5600 4 basamklı bir sayıdır,140000 6 ltı basamaklı bir sayıdır bu,sayılarını büyükten küçüğe sıralıyalım 140000>24000>5...

Yazıyı Oku

Besinler ve Özellikleri

Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için dışarıdan besin almak zorundadır. Besinlerin temel görevleri: Besinler, vücutta enerji verme, yapım-onarım veya düzenleyici faaliyetlerde bulunurlar. Besinler üçe ayrılır: Enerji Verici Besinler: Karbonhidratlar (Ş...

Yazıyı Oku

Dünya'mızın Hareketleri

Dünya'mız iki tür hareket yapar. Kendi Etrafında Dönme Hareketi Güneş Etrafında Dönme Hareketi Dünya'nın Kendi Etrafında DÖNME Hareketi: Dünya batıdan doğuya doğru döner. Yani Güneş'in bize göre günlük hareketinin tersi istikametinde döner. Dünya döndüğü iç...

Yazıyı Oku

Madenleri Tanıyalım

Ekonomik değeri olan (yani parasal değeri olan) minerallere "maden" denir. Çoğu madenin kullanılabilmesi için fabrikalarda işlenmesi gerekir. Ancak kömür (taş kömürü, linyit vs.) madeninin işlenmesine gerek yoktur. Her madenin farklı kullanım alanı vardır. Madenler, teknoloji...

Yazıyı Oku

Maddenin Halleri

Dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsi aslında birer madde sayılır. Dağlar,taşlar, oyuncaklar ve daha birçok şey maddedir. Soluduğumuz hava bile maddedir. Doğadaki maddelerin üç hali bulunur: Katı, sıvı ve gaz. KatıSıvıGaz TaşSuOksijen ToprakKolonyaHelyum KalemMeyve...

Yazıyı Oku

Fosiller

Ölen canlıların kemik, iskelet vb. sert ve dayanıklı kısımları veya bu canlıların izleri üzerlerinin zamanla tortularla kaplanması sonucu sertleşir ve taşlaşarak fosiler oluşur. Fosiller, milyonlarca yıllıktır. 3-5 yıllık kalıntılar fosil değildir. Fosiller: kayaçların,...

Yazıyı Oku