Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid'e göre batıda ilerlemenin sağlanması sadece Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple önce Osmanlı'yı tarih boyunca en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarını ortadan kaldırmış ardından sırasıyla Germiyanoğulla...

Yazıyı Oku

İlk Hücrenin Oluşumu ve Hücrelerin Keşfi

İlk hücre ne zaman oluştu? Hücre, bir canlılda calılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde, yaklaşık 3.4 milyar yıl önce moleküllerin kendiliğinden birleşmeleri ile ilk canlı hücrenin ortaya çıktığ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin İskan Politikası

İskan Politikası nedir? İskan Politikasının amaçları nelerdir? İskan Politikasının sonuçları nelerdir? Bu yazıda işte bu sorulara cevap bulabileceksiniz. İskan kelimesi sözlük anlamıyla yerleştirme, yurtlandırma bir toprak parçasını insan yerleşimine açma anlamına gelmekte...

Yazıyı Oku

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s)

Ad kavminin yok olmasından (dağılması) sonra bu felaktten kurtulan insanlar Semud kavmini oluşturmuşlardır. Semud kavmindeki insanlar kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bir süre sonra bu kavim bolluk ve berekete ulaştı ve ataları gibi azdı. Hz. Salih de burada büyüdü. Hz. ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş ko...

Yazıyı Oku

Sanayi İnkılabı (Sanayi Devrimi)

Avrupada gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleriyle akılcılık anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sayesinde bilimsel özgürlük ve bilime destek ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, aynı zamanda teknolojinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu devrim sayesinde küçük el te...

Yazıyı Oku

Osmanlı Ordusu ve Yapısı

Osmanlı Devleti, ordu yapısında daha çok önceki Türk-İslam devletlerinden örnek almıştır. Osman Bey Döneminde henüz düzenli bir ordu yoktu. İlk defa Orhan Bey Döneminde, yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurulmuştur. Daha sonra I. Murat Döneminde ise orduya kapıkulu ve e...

Yazıyı Oku

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba sevgili öğrenciler! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kafiye ne demek? Şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine kafiye adı verilir. Kafiye türleri 5 tanedir: 1) Yar...

Yazıyı Oku