Skip to main content

Katılar, Sıvılar ve Gazlar

Katıların Özellikleri: 1. Belirli bir şekli vardır. 2. Akışkan değildir. 3. Akışkan olmadığı için bulunduğu kabın şeklini almaz. 4. Etrafa yayılmaz. 5. Belirli bir kütlesi vardır. 6. Belirli bir hacmi vardır. 7. Katılar sıkıştırılamazlar. Sıvıların Özellikler...

Yazıyı Oku

Medeniyetten Uzak Amişler

Amişler, modern dünyadan ayrı yaşamaya inanan bir grup insandır. Kanada ve ABD'de yaklaşık 300 kişilik küçük tarım topluluklarında yaşıyorlar. Bu insanlar araba sürmezler veya uçakla uçmazlar, sadece at ve araba kullanırlar. Sonuç olarak, toplulukları küçük ve yakındır ve ...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önceki Durum

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıld...

Yazıyı Oku

Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Değişme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır. Birleşme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin birlşeme özelliği vardır. Toplama işlemine göre tersi: Tam sayılarla toplama işleminin toplama işlemine göre tersi özelliği vardır. H...

Yazıyı Oku

Fransız İhtiali (Fransız Devrimi) 1789 - 1799

Fransız İhitilali, Yeni Çağ’ın kapanıp Yakın Çağ’ın açılmasına sebep olan milliyetçilik akımının temelini oluşturan bir olaydır. Fransız İhtilali sadece Fransa değil, Dünya’yı etkileyen sonuçlar doğurmuştur. İhtilalin sonucunda monarşik yönetim yıkılmış ve cum...

Yazıyı Oku