Skip to main content

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba arkadaşlar! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kâfiye ne demek? Kâfiyenin tanımı nedir? Bir şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine "kâfiye" adı verilir. Peki k...

Yazıyı Oku

Pandas Kütüphanesi ve Metotları

Pandas (Python Data Analysis) kütüphanesi data analizi ve manipülasyonu için kullanılır. "pandas" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir. pip install pandas "pandas" kütüphanesini aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz. ...

Yazıyı Oku

Önemli Python Kütüphaneleri

Python dilinde program yazarken çeşitli görevleri yerine getirecek fonksiyonlara ve metotlara ihtiyaç duyulur. Bu fonksiyon veya metotları kendimiz yazabiliriz veya daha önce başkaları tarafından yazılmış kütüphaneleri kullanabiliriz. Bu kütüphanelerden en sık kullanılanları aşa...

Yazıyı Oku

Numpy Kütüphanesi ve Metotları

Numpy (Numeric Python) kütüphanesi büyük ve çok boyutlu dizi (İng. array) va matrisler ile çalışabilmek için kullanılır. "numpy" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir. pip install numpy "numpy" kütüphanesini aşağıdaki kod ile prog...

Yazıyı Oku

Nasr Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, ...

Yazıyı Oku

Kevser Suresi

Okunuşu -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter. Anlamı -Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için...

Yazıyı Oku

Felak Suresi

Okunuş Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbil felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab. 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki: "Sığınırım o...

Yazıyı Oku

Fatiha Suresi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı Rahman ve rahim olan allahın adıy...

Yazıyı Oku

Fil Suresi

Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahıym Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi ashâbil fîl Elem yec'al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bi hıcâratim min siccîl Fe cealehüm ke'asfim me'kûl. Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle ...

Yazıyı Oku